اخبار دانشکده

بیشتر

اطلاعیه ها

تور مجازی

دانشکده منابع طبیعی

گروه منابع طبیعی ابتدا در سال 1383 در مرکز آموزش عالی واحد قصرشیرین با راه اندازی دو رشته مهندسی "منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری" و مهندسی "منابع طبیعی-جنگلداری" شروع به کار نمود. سپس با انتقال به دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در سال 1387 در کرمانشاه فعالیت خود را با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی این رشته ها ادامه داد... 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

هیئت علمی

گروه آموزشی

رویداد ها و کارگاه های آموزشی 

12
Octubre 2020

کارگاه- 2

132

12
Octubre 2020

کارگاه- 3

129

12
Octubre 2020

کارگاه-1

187

12
Octubre 2020

رویداد-1

خلاصه رویداد-1

139

12
Octubre 2020

رویداد-2

خلاصه رویداد-2

148

همایش ها

تازه های کتاب و نشریات علمی