گروه‌ مهندسی محیط زیست

علی اکبر زینتی زاده
مدیر گروه
zinatizadeh [at] razi.ac.ir

- -
مقاطع تحصیلی کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
تعداد دانشجویان کارشناسی:
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد:
تعداد دانشجویان دکتری:
تعدادهیات علمی:
در حال راه اندازی
- نفر
- نفر
-

اعضای هیئت علمی آدرس صفحه شخصی
دکتر علی اکبر زینتی زاده  
دکتر وحید اکملی -
دکتر سمیه اسمعیلی رینه -