گروه‌ مهندسی طبیعت 

سهیلا آقا بیگی 
مدیر گروه
ایمیل: Saghabeigi@yahoo.com  
شماره آموزش پردیس کشاورزی:                                         ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹
آی دی تلگرام:                                                               @Pardis_Razi
آدرس کانال اموزش:                                         @keshavarzi_edu_razi 

- -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
تعداد دانشجویان کارشناسی:
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد:
تعداد دانشجویان دکتری: 
تعدادهیات علمی: 
80 نفر
- نفر
- نفر
5 نفر

اعضای هیئت علمی آدرس صفحه شخصی
دکتر حیدر میرزایی 
دکتر محمد خسروی -
دکتر سهیلا آقا بیگی -
دکتر زهرا محبی -
دکتر زهرا سوری -