سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه رازی، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. لطفا جهت دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک مراجعه فرمایید. 

آخرین اخبار